ตำบลลชนแดน แคว้นประวัติศาสตร์ นักปราชญ์ศิลปิน ท้องถิ่นไร่นา ตุ๊กตาขนมปัง โด่งดังอังกะลุง เฟื่องฟุ้งกุ้งปลา พูดภาษาลาวญวน

กศน.ตำบลห้วยม่วงขอถวายพระพร

กศน.ตำบลห้วยม่วงขอถวายพระพร

โครงการอบรมเกษตรธรรมชาติ
กศน.อำเภอกำแพงแสน เชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ร่วมกิจกรรมโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้มาบูรณาการกับอาชีพของตน

วีดีทัศน์นำเสนอ กศน.ตำบลห้วยม่วง